کاربر گرامی 
متاسفانه یکی از Device های Core اصلی یکی از دیتاسنترهای ایران با نام DC2Plus با مشکل روبرو شده است که مجبور به تعویض و راه اندازی مجدد آن هستیم که در این راستا عملیات مورد نظر زمان بر خواهد شد و از شما بابت همکاری در این زمینه پوزش می خواهیم و پس از رفع مشکل سرویس ها در دسترس قرار خواهند گرفت.
لذا با توجه به ازدیاد سرورها در این دیتاسنتر و طبیعتا هزاران سایتی که در این دیتاسنتر با قطعی روبرو شده است ، حجم کاری بخش فنی بسیار زیاد است ، لذا از تماس تلفنی و ارسال تیکت بابت پیگیری ، برای تسریع در روند رفع مشکل خودداری بفرمایید تا بتوانیم پیگیر درخواست دیگر کاربرانی که سرویس انها برقرار است نیز باشیم و مشکلی در روند بخش فنی شرکت ایجاد نگردد ، همین مورد باعث رفع هرچه سریعتر مشکل نیز خواهد شد
از همکاری شما سپاسگزاریم


Saturday, October 21, 1397

« Atrás